Warsztaty 2024

Warsztaty 2024

Warsztaty specjalistyczne w ramach środków WBBiB w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim